Gå til innhold
Rapport

Statusrapport. 1. okt 2008 – 31. desember 2008. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Gjerstad, K.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 20/2009

Utgiver: NILU

År: 2009

ISBN: 978-82-425-2100-2