Gå til innhold
Poster

Economic assessment of exposure protocols for PAHs and PCBs.

Liu, H.Y.; Bartonova, A.; Loh, M.; Palkovicová, L.; Sram, R.

Publikasjonsdetaljer

INTARESE 4th annual meeting, Rome, 16-19 November 2009.

File: PP 26/2009 (pdf, 0.15 MB)