Gå til innhold
Tidsskriftspublikasjon

Hydrochlorofluorocarbon and hydrofluorocarbon emissions in East Asia determined by inverse modeling.

Stohl, A.; Kim, J.; Li, S.; O'Doherty, S.; Zhou, L.X.; Saito, T.; Vollmer, M.K.; Wan, D.; Yao, B.; Yokouchi, Y.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Geophysical Research Abstracts, 12, EGU2010-1547, 2010

Lenke: EGU2010-1547