Gå til innhold
Rapport

Flaring from refineries. Environmental impacts and quality of life.

Knudsen, S.; Maharaj, S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 92/2010

Utgiver: NILU

År: 2010

ISBN: 978-82-425-2352-5

File: OR 92/2010 (pdf)

Sammendrag: Fakling fra to raffinerier har blitt undersøkt. Det er gitt råd om prosess, utslippstillatelser og involvering av berørte parter.