Gå til innhold
Rapport

Urban air pollution 2000-2015. Results from monitoring and modeling in Oslo and Trondheim.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 51/2010

Utgiver: NILU

År: 2010

ISBN: 978-82-425-2261-0

File: OR 51/2010 (pdf, 1.53 MB)

Sammendrag: Ecotraffic har på oppdrag fra Statoil undersøkt forventede endringer i utslipp fra vegtrafikk ved overgang til biodrivstoff. Denne rapporten oppsummerer trender fra måle- og modellresultater for luftkvalitet i Trondheim og Oslo fra 2000 til 2015, den siste tredjedelen av perioden bare med modellresultater. Noen mulige effekter ved introduksjon av biodrivstoff er undersøkt. For konsentrasjon av partikler vil introduksjon av biodrivstoff bidra til en reduksjon av nivået. For NOX og NO2 vil imidlertid biodrivstoff kunne ha en ugunstig effekt og føre til økt konsentrasjonsnivå.