Gå til innhold
Rapport

Atmospheric Degradation of Amines (ADA). Summary report: Photo-oxidation of methylamine, dimethylamine and trimethylamine. CLIMIT project no. 201604.

Nielsen, C.J.; D'Anna, B.; Karl, M.; Aursnes, M.; Boreave, A.; Bossi, R.; Bunkan, A.J.C.; Glasius, M.; Hallquist, M.; Hansen, A.M.K.; Kristensen, K.; Mikoviny, T.; Maguta, M.M.; Müller, M.; Nguyen, Q.; Westerlund, J.; Salo, K.; Skov, H.; Stenstrøm, Y.; Wisthaler, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 02/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2357-0

File: OR 02/2011 (pdf, 8.6 MB)

Sammendrag: Atmosfærisk fotooksidasjon av methylamin (CH3NH2), dimethylamin ((CH3)2NH) og trimethylamin ((CH3)3N) har blitt studert under pseudonaturlige forhold ved "European Photochemical Reactor", EUPHORE, i Valencia (Spania). Hovedproduktene i fotooksidasjonen var iminer (methanimin og N-methyl-methanimin) og amider (formamid, N-methyl formamid og N, N-dimethyl formamid). Total aerosoldannelse i EUPHORE-eksperimentene var mellom 8 og 14 %. Etterligning av forholdene på Mongstad resulterte i en "steady-state" konsentrasjon av kreftfremkallende nitrosaminer som var mindre enn 0.6 % per fotooksidert dimethylamin og mindre enn 1.1 % av fotooksidert trimetylamin. For landlige områder er det antatt at dannelsen av tilsvarende nitraminer i den atmosfæriske oksidasjonen av CH3NH2, (CH3)2NH og (CH3)3N er mindre enn henholdsvis 0.4 %, 2.5 % og 5 %. De største usikkerhetene i nåværende kunnskap om aminutslipp til atmosfæren er knyttet til natt- kjemi, til kjemien av iminer og til kjemien i vannfase aerosoler.