Gå til innhold
Rapport

Målinger av meteorologi og luftkvalitet i Sauda april – september 2010.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 22/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2386-0

File: OR 22/2011 (pdf)

Sammendrag: NILU har målt døgnmidlet meteorologi og luftkvalitet i Sauda kommune i perioden 01.04.-30.09.2010. I tillegg er det foretatt filteranalyser for innhold av metaller.