Gå til innhold
Rapport

Evaluering av vindforhold, snømengder og saltbelastning. Hammerfest 2009-2010.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 32/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2401-0

File: OR 32/2011 (pdf)

Sammendrag: NILU har på oppdrag av Statnett bearbeidet måledata fra Hammerfest vedrørende vindforhold, snømengde og saltbelastning. Bearbeidingen er utført i forbindelse med planlagt utbygging av distribusjonsnett. Saltbelastningen ved Hammerfest er lavere enn langs Vestlandet.