Gå til innhold
Rapport

VETAPOS. Faglig sammendrag.

Kallenborn, R.; Schmidbauer, N.; Reimann, S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 34/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2408-9

File: OR 34/2011 (pdf)

Sammendrag: I flere rapporter og publikasjoner er det påpekt at lokal utslipp av forurensning har potensial for betydelige miljøpåvirkninger på Svalbard. Et fagarbeid rundt utslipp i sterkt trafikkerte områder i Longyearbyen påviser store mengder av flyktige forurensinger fra bil- og snøscootereksos med mulig effekt på mennesker og natur (Reimann et al. 2009). Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er tjærestoffer som slippes ut gjennom forbrenningsprosesser av fossil brensel. Disse stoffene finnes også i geologiske formasjoner med høy andel av organisk materiale (som kull, petroleum etc.). Å undersøke fordeling av disse stoffene i miljøprøver (jord, sediment) kan avsløre om PAH er av naturlig opprinnelse (petrogen) eller stammer fra utslipp fra motorer (bensin, diesel) eller annet fossilt brensel (pyrogen). Sammen med VOC-forbindelser, som raskt nedbrytes i miljøet er PAH en velegnet stoffgruppe for å identifisere og karakterisere uslipp fra fossilt brensel til miljøet.