Gå til innhold
Rapport

Analyse av bromerte flammehemmere, PCB og pesticider inkludert toksafen i polarmåke (Larus hyperboreus) fra Bjørnøya.

Burkow, I.; Herzke, D.; Wolkers, H.; Gabrielsen, G.W.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Statlig program for foururensingsovervåking. Rapport 813/01. TA-1781/2001

Utgiver: Norsk Polarinstitutt

År: 2001

ISBN: 82-7666-179-3