Gå til innhold
Rapport

Update and improvement of dispersion calculations for emissions to air from TCM’s amine plant. Part l-Worst case nitrosamines and nitramines.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 41/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2422-5

File: OR 41/2011 (pdf)

Sammendrag: Inert spredning av et enhetsutslipp er kombinert med tidsavhengig luftkjemi for å beregne maksimal belastning I luft og ferskvann for utslipp fra aminabsorberen ved TCM. Beregningene for et worst case viser at maksimal belastning av summen av nitrosaminer og nitraminer er 5 % av anbefalt retningslinje for luftkvalitet. Maksimale konsentrasjoner i ferskvann fra utslippet er fra 13 % til 53 % av retningslinjen avhengig av hvilken absorbent som benyttes og hvilken avgass som renses. Effekten av et "likely case" er estimert. Estimatet viser at luftkonsentrasjonene blir en faktor 3 lavere enn worst case. Ferskvannkonsentrasjonene blir en faktor fra 10 til 20 lavere enn worst case avhengig av hvilken absorbent som benyttes.