Gå til innhold
Rapport

Målinger av meteorologi og luftkvalitet i Sauda oktober 2010 – mars 2011.

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 45/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2429-4

File: NILU OR 45/2011 (pdf)

Sammendrag: NILU har målt døgnmidlet meteorologi og luftkvalitet i Sauda kommune i perioden 01.10.2010-31.03.2011. I tillegg er det foretatt filteranalyser for innhold av metaller.