Gå til innhold
Rapport

Baseline study on air and precipitation quality for CO2 Technology Centre Mongstad.

Tønnesen, D.; Dye, C.; Bøhler, T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 73/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2467-6

File: NILU OR 73/2011 (pdf)

Sammendrag: NILU-Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) utført en målekampanje for konsentrasjoner i luft og nedbør ved Mongstad for å fastslå den eksisterende luft- og nedbørkvaliteten rundt Mongstad før oppstart av TCM, samt å benytte datamaterialet til å anbefale et permanent overvåkningsnetteverk for utslipp fra TCM. Nivået av uorganiske komponenter i nedbør, samt konsentrasjoner i luft av nitrogendioksid, svoveldioksid ozon og amoniakk er som forventet for området og årstiden, med verdier nær ¿bakgrunnsnivå¿. Det ble påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrensen for Methylamin, Diethylamin and Dimethylamin. Det ble ikke påvist hverken nitrosaminer eller nitraminer i prøvene.