Gå til innhold
Rapport

Update and improvement of dispersion calculations for emissions to air from TCM’s amine plant. Part II-Likely case nitrosamines, nitramines and formaldehyde.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 52/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2444-7

File: NILU OR 52/2011 - ny (pdf)

Sammendrag: Inert spredning av et enhetsutslipp er kombinert med tidsavhengig luftkjemi for å beregne maksimal belastning I luft og ferskvann for utslipp fra aminabsorberen ved TCM. Beregningene for et likely case viser at maksimal belastning av summen av nitrosaminer og nitraminer er 2 % av anbefalt retningslinje for luftkvalitet. Maksimale konsentrasjoner i ferskvann fra utslippet er fra 0.6 % til 3.2 % av retningslinjen avhengig av hvilken absorbent som benyttes og hvilken avgass som renses. For likely case i forhold til worst case er luftkonsentrasjonene en faktor 3 til 4 lavere enn worst case. Ferskvannkonsentrasjonene blir en faktor fra 16 til 22 lavere enn worst case avhengig av hvilken absorbent som benyttes.