Gå til innhold
Rapport

Spredningsberegninger Toten Metall AS

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 06/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2484-3

File: NILU OR 06/2012 (pdf)

Sammendrag: Pipehøydeberegninger er utført for utslipp fra et metallgjenvinningsanlegg for å beregne nødvendig pipehøyde for å unngå røyknedslag på passerende vei. Minste pipehøyde er beregnet til 28 meter over bakkenivå med de opplysninger som er presentert i denne rapporten.