Gå til innhold
Rapport

Målinger av meteorologi og luftkvalitet i Sauda april – september 2011.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 02/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2475-1

File: NILU OR 02/2012 (pdf)

Sammendrag: NILU har målt døgnmidlet meteorologi og luftkvalitet i Sauda kommune i perioden 01.04.-31.08.2011. I tillegg er det foretatt filteranalyser for innhold av metaller.