Gå til innhold
Rapport

Luftkvalitet i Hamar. Måleprogram desember 2010 – juni 2011.

Tønnesen, D.; Berglen, T.F.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 04/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2481-2

File: NILU OR 04/2012 (pdf)

Sammendrag: NILU har målt luftforurensning i Hamar sentrum fra desember 2010 til mai 2011. Målingene er sammenlignet med målinger i Lillehammer i samme periode. Konsentrasjoner av NO2 er litt lavere på Hamar enn på Lillehammer. Konsentrasjonen av svevestøv (PM10) er høyere på Hamar enn på Lillehammer. Grense for antall døgn med konsentrasjon over 50 µg/m3 er antakelig overskredet i Hamar sentrum.