Gå til innhold
Rapport

Målinger av luftkvalitet og nedbørkvalitet på Tjeldbergodden oktober 2009 – september 2010.

Tønnesen, D.; Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 01/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2491-1

File: NILU OR 01/2012 (pdf)

Sammendrag: Luft- og nedbørkvalitet er målt på og ved Tjeldbergodden fra oktober 2009 til oktober 2010. De fleste av komponentene har verdier som tilsvarer nivåene målt på bakgrunnstasjoner i overvåkning av langtransportert luft- og nedbørforuresning. Lokale utslipp gir forhøyede konsentrasjoner av nitrogendioksid i luft til ca 2,5 ganger bakgrunnsverdien, og til vanadium i nedbør. Komponentene klor, natrium og magnesium er også noe høyere enn på bakgrunnstasjonene.