Gå til innhold
Rapport

Modelling non-exhaust emissions of PM10 in Oslo. Impact of the environmental speed limit using the NORTRIP model.

Denby, B.R.; Sundvor, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 41/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2609-0

File: NILU OR 41/2013 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten er utført på oppdrag fra Statens vegvesen for å gi informasjon om ikke-eksosutslipp i Oslo og effekt av endring i miljøfartsgrensa. Rapporten viser beregningsresultat fra spredningsmodellen EPISODE med bruk av den nyutviklete utslippsmodellen NORTRIP for å beregne veistøvutslippet. Endret utslipp er beregnet av modellen med to ulike hastighetsendringer, skiltet hastighet og reel hastighet. I tillegg er effekt av miljøfartsgrensa sammenlignet med andre støvreduserende tiltak, som redusert piggdekkandel og mindre tungtransport, fra beregninger som var utført i tidligere arbeid.