Gå til innhold
Rapport

Photo-oxidation of two amines for use in CO2 capture: Experimental studies in the European Photo Reactor EUPHORE.

Karl, M.; Dye, C.; Wisthaler, A.; Schmidbauer, N.; Mikoviny, T.; Lanza, M.; D'Anna, B.; Meme, A.; Vázquez-Moreno, M.; Muñoz, A.; Garciá, M.R.; Bórras, E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 44/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

File: NILU OR 44/2013 (pdf)

Sammendrag: Denne artikkelen presenter identifisering og kvantifisering av giftige forbindelser (nitrosaminer og nitraminer) som dannes som følge av den luftkjemiske degradering av to aminer (Amin-1 og Amin-2). Disse aminer blir brukt for karbonfangst. Eksperimenter ble gjenommført under forskjellige NOx blandingsforhold i det solbelyste kammer ved 'European Photochemical Reactor' EUPHORE i Valencia (Spania). Når man tar i betraktning usikkerheten i de to anvendte nitramine målemetoder, er produktutbytte av Amin-1-nitramine for lav-NOx forhold typiske for Mongstad anslått å variere fra 1.4% til 4.1%. Kandidaten for den første generasjonen nitrosamine dannet i foto-oksidasjon av Amin-1 (Amin-1-nitrosamine kandidat) ble identifisert ved analyse av Thermosorb/N prøvene i Amin-1 produktutbytte eksperimenter.