Gå til innhold
Rapport

Utfasing av oljefyring. Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo.

Tønnesen, D.; Høiskar, B.A.K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 51/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2624-3

Files: NILU OR 51/2013 (pdf)
NILU OR 51/2013 vedlegg (pdf)

Sammendrag: Astma- og Allergiforbundet og NILU - Norsk institutt for luftforskning har gjennomført en studie for å kartlegge hvilke konsekvenser utfasing av oljefyringsanlegg vil ha på lokal luftkvalitet i Oslo. For døgnmiddelverdier av PM10 viser beregningene at økt bruk av biobrensel (pellets) vil føre til en signifikant økning av områder med døgnmiddel-konsentrasjoner over 35µg/m3, tilsvarende «Gul» sone» i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Utslippsøkningen av PM10 ved erstatning av all oljefyring med pellets er av samme størrelse som utslippsreduksjonen ved innføring av rentbrennende ovner for vedfyring i boliger (kvantifisert i framskrivingene for 2020).