Gå til innhold
Rapport

Reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Arendal: Luftkvalitetsrapport, Tunnel Torsbuåsen.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 04/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2641-0

File: NILU OR 4/2014 (pdf)

Sammendrag: Spredningsberegninger for Torsbuåsen tunnel langs E18 Tvedestrand - Arendal. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet.