Gå til innhold
Vitenskapelig tidsskriftspublikasjon

The stress of being contaminated? Adrenocortical function and reproduction in relation to persistent organic pollutants in female black legged kittiwakes.

Tartu, S.; Angelier, F.; Herzke, D.; Moe, B.; Bech, C.; Gabrielsen, G.W.; Bustnes, J.O.; Chastel, O.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Science of the Total Environment, 476-477, 553–560, 2014

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.01.060