Gå til innhold
Rapport

Modellering av vulkanaske i norsk luftfrom. Pkt. 1.3 Enkle forbedringer av utslippsestimat.

Kristiansen, N.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 23/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2645-8

File: NILU OR 23/2013 (pdf)

Sammendrag: Rapporten beskriver hvordan en transportmodell brukes til å simulere utslipp av aske fra vulkanutbrudd og hvordan askeutslippene kan beskrives i modellen. En rekke metoder for beregning av askeutslipp er presentert og utarbeidelse av forbedrede askeutslippestimat ved manuell analyse av satellittdata er presentert.