Gå til innhold
Rapport

Final report. Experimental Study Investigating Risks of selected Amines (ExSIRA). Task 4: Atmospheric corrosion due to amines.

Grøntoft, T.; Ofstad, T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 05/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2554-3

File: NILU OR 05/2013 (pdf)

Sammendrag: Effekten av utvalgte aminer på korrosjonen av karbonstål og kobber ble undersøkti laboratoriet og ved feltforsøk. Stål og kobberprøver ble eksponert i laboratoriet for doser som representerte en mulig 10 års maksimum eksponering for aminer i utslipp fra CO2 fangst anlegg, og til høyere doser i laboratoriet og i felt. Ingen effekt på korrosjonshastigheten for stål ble funnet ved påføring av amin i laboratoriet tilsvarende mulig 10 års maksimum eksponering, sammenlignet med blindprøver. Påføring av 700 ganger høyere doser av aminer i laboratoriet førte til anodisk beskyttelse og dermed redusert korrosjonfor stålprøver, men til oppløsning av overflaten på kobber. Den anodiske beskyttelsen besto i dannelsen av en amin-overflatefilm som beskyttet prøvene for oksidasjon ved kontakt med atmosfæren. Oppløsningen av kobber skjedde sannsynligvis på grunn av dannelsen av et kobber ¿ amin kompleks ved høy pH. En liten økning av korrosjonen ble observert i feltforsøk for prøver som ble eksponert for doser som representerte mulig 65 års maksimum eksponering for aminer. Dette kan forklares med frysepunktnedsettelse og øket våttid for prøveoverflatene ved akkumulering av amin på prøvene i sesongen(e) med frost.