Gå til innhold
Rapport

Rv. 83 Seljestad – Sama, Harstad. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 05/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2665-6

File: NILU OR 05/2014 (pdf)

Sammendrag: Spredningsberegninger for tunnelforbindelse langs Rv. 83 Seljestad ¿ Sama, Harstad kommune. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10, og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet.