Gå til innhold
Rapport

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et kombinert olje- og biobrenselanlegg ved Peterson Ranheim AS.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 20/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2679-3

File: NILU OR 20/2014 (pdf)

Sammendrag: Det er utført spredningsberegninger for utslipp fra et kombinert olje- og biobrenselanlegg i Ranheim. Maksimale bakkekonsentrasjoner vil ligge under anbefalte retningslinjer ved anbefalt pipedimensjon.