Gå til innhold
Rapport

Spredningsberegninger. Elektrisitetsverk på Suderø. Test.

Tønnesen, D.; Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 24/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2683-0

File: NILU OR 24/2014 (pdf)

Sammendrag: Det er beregnet konsentrasjonsbidrag av NO2 i bakkenivå som følge av utslipp fra elektrisitetsverk på Suderø, Færøyene. To alternativer er beregnet, dagens maskinpark og en utbygging med en ekstra maskin. Maksimalt konsentrasjonsbidrag fra utslipp ved elektrisitetsverket etter utvidelse er 141 µg/m3 som timemiddelkonsentrasjon. Maksimalt bidrag til årlig middelkonsentrasjon er beregnet til 3 µg/m3. De beregnede verdiene er lavere enn grenseverdi for timemiddel NO2-konsentrasjon i EU/EØS- regelverket. Maksimal timemiddelkonsemntrasjon er imidlertid høyere enn den danske B-verdien for enkeltanlegg.