Gå til innhold
Rapport

Modellering av vulkanaske i norsk luftfrom. Pkt. 2.3.1 Sammenligning av modeller for askeberegninger for bedre å forstå usikkerheter.

Kristiansen, N.I.; Steensen, B.M.; Klein, H.; Fagerli, H.; Bartnicki, J.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 35/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2702-8

File: NILU OR 35/2014 (pdf)

Sammendrag: De tre transportmodellene EEMEP, SNAP og FLEXPART har simulert askespredning og avsetning fra Eyjafjalljökull utbruddet i 2010. Alle modellene har blitt kjørt med identisk kildeledd, og modellresultatene har blitt sammenlignet i detalj opp mot hverandre og opp mot observasjoner. Dette gir en økt forståelse av modellenes evne til å simulere askespredning, og av ulikhetene mellom modellresultater som ofte oppstår, spesielt under en askesituasjon i nær sanntid.