Gå til innhold
Rapport

Ny E39 Gartnerløkka Breimyrkrysset. Luftsonekart.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 37/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2708-0

File: NILU OR 37/2014 (pdf)

Sammendrag: Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ny vegtrase på E39 mellom Gartnerløkka og Breimyrkrysset. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker seg opptil 40 m ut fra vegens midtlinje og rød sone opptil 20 m fra vegens midtlinje.