Gå til innhold
Rapport

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunning ved Kverve, Ellingsøy.

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 38/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2711-0

File: NILU OR 38/2014 (pdf)

Sammendrag: Spredningsberegninger for tunnelmunning Ellingsøytunnelen på Kverve. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet.