Gå til innhold
Rapport

Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av soneinndeling og av eksisterende målenettverk.

Tønnesen, D.; Hak, C.; Lopez-Aparicio, S.; Tarrasón, L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 47/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2721-9

File: NILU OR 47/2014 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten vurderer luftforurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder i de siste 5 årene. Den presenterer vurderingskriteriene for en mulig revisjon av det norske soneinndeling og evaluerer eksisterende målenettverket i forhold til soneinndeling. Vurderingen tar utgangspunkt i kravene fra direktivene 2008/50/EF om «luftkvalitet og renere luft i Europa» og 2004/107/EF om «arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel og polysykliske aromatiske hydrokarboner i luften», samt forurensningsforskriften, kapittel 7. Rapporten presenterer en del anbefalinger for videre oppdatering av målenettverket for lokal luftkvalitet i norske byer og tettsteder.