Gå til innhold
Rapport

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F.; Dauge, F.; Andresen, E.; Nilsson, L.O.; Tønnesen, D.; Vadset, M.; Våler, R.L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 21/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2787-5

File: NILU OR 21/2015 (pdf)

Sammendrag: Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.