Gå til innhold
Rapport

Utbedret E6 øst for Trondheim. Beregnet luftkvalitet 2040.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 23/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2795-0

File: NILU OR 23/2015 (pdf)

Sammendrag: Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ombygd E6 øst for Trondheim. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker seg opptil 80 m ut fra vegkant.