Gå til innhold
Rapport

PFASs in house dust.

Bohlin-Nizzetto, P.; Hanssen, L.; Herzke, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 29/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2805-6

File: NILU OR 29/2015 (pdf)

Sammendrag: NILU har på vegne av Miljødirektoratet utført prøvetaking og analyse av støv fra norske hjem/husholdninger. Målet med studien var å se på konsentrasjonsområder samt variasjon av mengden perfluorerte forbindelser (PFASs) innad i hjemmet og mellom forskjellige hjem. Både ioniske og flyktige PFASs ble undersøkt, hvor den regulerte PFASen PFOA var inkludert i analysen, samt totalt ekstraherbart organisk fluor (TEOF). Seks separate rom i seks forskjellige husholdninger var innlemmet i prøvetakingen. Analysepakken bestod av 20 forskjellige PFAS hvor 10 ble påvist i majoriteten av prøvene. De resterende PFAS var under deteksjonsgrensen i en stor del av prøvene. En rekke av de utvalgte PFASene ble påvist i alle rom med unntak av ett rom i et hjem hvor alle PFASene var under deteksjonsgrensen. Mengden av de individuelle PFASene og sumPFASs var lavere sammenlignet med en tidligere utført studie i Norge. Resultatene viste at det var stor variasjon mellom husholdningene for de ioniske og flyktige PFASene og TEOF. Konsentrasjonen av de ioniske PFASene varierte innad i husholdningen med en tendens til høyere konsentrasjoner i soverom (barn og foreldres) og stue sammenlignet med bad, kjøkken og gang. Det var ingen forskjell mellom de forskjellige rommene i husholdningen når det gjaldt mengde flyktige PFASs og TEOF. Disse resultatene indikerer at mulige kilder slik som bygningsmateriale og forbrukerprodukter (f.eks. møbler, tekstiler og liknende) kan påvirke mengden PFASs i husstøv. Denne observasjonen er ikke evaluert i denne rapporten. Ioniske PFASs bidrar betydelig til TEOF (10-100%).