Gå til innhold
Rapport

Boligprosjekt Smieøya, Skien. Beregning av luftforurensningsbelastningen.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 20/2000

Utgiver: NILU

År: 2000

ISBN: 82-425-1171-3

File: OR 20/2000 (pdf, 1.25 MB)

Sammendrag: Det er utført beregning av produksjon og tilhørende konsentrasjoner av NO2 og PM10 omkring planlagt bolignalegg ved RV 36 på Smieøya i Skien.Spredningsberegninger viser ingen overskridelser av nasjonalt mål for NO2, men sannsynligvis enkelte overskridelser av nasjonalt mål for PM10.