Gå til innhold
Foredrag

Hovedfunn – miljøgifter i lokal høstet mat, grenseverdier og matsikkerhet.

Heimstad, E.

Publikasjonsdetaljer

Presentert på Pasvik seminar III - NIBIO Svanhovd 31. mai.