Gå til innhold
Rapport

Verifisering av skorsteinshøyder i forbindelse med utvidelse av aluminiumsmelteverket på Karmøy.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 15/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-82-425-2842-1

File: NILU report 15/2016 (pdf)

Sammendrag: Beregninger for spredning av utslipp fra Karmøy Aluminiumverk er gjennomført for samlede utslipp fra et utvidet verk. Beregningene viser at grenseverdier for konsentrasjoner i omgivelsene overholdes med unntak av utslipp av hydrogen-fluorid. Anbefalte kriterier for fluoriders virkning på vegetasjon er overskredet i et område rundt verket på 25 km2, inkludert bedriftsområdet og områder over sjø påvirket landareal utenom bedriftsområdet er 11,5 km2. Takutslipp fra produksjonshallene utgjør 95 % av konsentrasjonsbidraget i området med overskridelse.