Gå til innhold
Rapport

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2015.

Svendby, T.M.; Hansen, G.H.; Edvardsen, K.; Stebel, K.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 12/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-82-425-2839-1

File: NILU report 12/2016 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra det norske måleprogrammet for totalozon og UV-stråling. Ozonlaget har blitt målt ved tre stasjoner siden 1979: i Oslo, Tromsø/Andøya og Ny-Ålesund. UV-målinger startet i 1995. Resultatene viser at det var en signifikant ozonreduksjon over Norge i perioden 1979 til 1997. Deretter stanset en videre reduksjon og ozonverdiene stabiliserte seg på et nivå ~2% lavere enn 1979-1989 middelet. Det er imidlertid store årlige fluktuasjoner, og i 2015 var den gjennomsnittlige ozontykkelsen relativ høy og nær 1979-1989-nivået ved alle de tre norske stasjonene.