Gå til innhold
Rapport

Støvfall fra mobilt knuseverk ved E18 i Østfold. 19.11.2015 – 20.06.2016.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 17/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-82-425-2845-2

File: NILU rapport 17/2016 (pdf)

Sammendrag: NILU har målt støvfall ved tre målestasjoner langs E18 i Østfold i forbindelse med steinknusing. Støvfallsnivået kan karakteriseres som lavt.