Gå til innhold
Rapport

Nasjonalt beregningsverktøy – AP5. Tettsteder og industri, datainnsamling og validering av forenklet metode.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 24/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-82-425-2855-1

File: NILU report 24/2016 (pdf)

Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over datainnsamling og validering i forbindelse med utvikling av forenklet metode for beregning av konsentrasjoner. Validering av prosentilverdier for døgnmiddelkonsentrasjoner viser så stor usikkerhet at det anbefales å ikke videreutvikle konseptet. Det anbefales å isteden utvide konseptet for modellering i AP4 suksessivt.