Gå til innhold
Rapport

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F.; Tønnesen, D.; Solberg, S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 25/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2706-6

File: NILU OR 25/2014 (pdf)

Sammendrag: Miljøkonsekvensene av fremtidige utslipp til luft fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet er vurdert. Tidligere beregninger med WRF-EMEP-modellen er benyttet. CO2, CH4 og NMVOC er vurdert utfra deres bidrag til økt drivhuseffekt (klimagasser) der Johan Castberg er et middels stort felt i norsk sammenheng. Utslipp av NOx vil gi bidrag til eutrofiering og forsuring (ved avsetning), SOx gir bidrag til forsuring. Konklusjonen er at bidraget til eutrofiering og forsuring i Nord-Norge fra Johan Castbergfeltet ubetydelig. Økning i ozon, dvs N120, dvs. antall dager med 8-timers løpende middelverdi av O3 over 120 µg/m3 er eneste parameter der beregningene gir en viss økning, opp med 1 tilfelle fra 10. Utslipp av Black Carbon, dvs. sot er også vurdert. Det vurderes at klimaeffekten av installasjonene på Johan Castberg vil bli liten.