Gå til innhold
Rapport

Air quality in Ny-Ålesund. Monitoring of local air quality 2014-2015.

Johnsrud, M.; Hermansen, O.; Tørnkvist, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 35/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-82-425-2866-7

File: NILU report 35/2016 (pdf)

Sammendrag: De målte konsentrasjonene var generelt lave for alle komponenter og under nasjonale grenseverdier for beskyttelse av menneskets helse og økosystemet. Vind fra nordlige sektorer ga de høyeste gjennomsnittskonsentrasjonene av nitrogenoksider, noe som peker på kraftstasjonen og havnen som mulige kilder. Fra september 2014 til februar 2015 ga vulkanutbrudd på Island store utslipp av SO2, som ga episoder med høye konsentrasjoner i Ny-Ålesund. Måleresultatene fro CO2 viser en årlig variasjon, med høyere konsentrasjoner om vinteren og lavere om sommeren. Kilder for de målte konsentrasjonene av CO var mest sannsynlig lokal snøskutertrafikk og langtransporterte utslipp fra skogbranner i Nord-Amerika.