Gå til innhold
Rapport

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2015.

Herzke, D.; Nygård, T.; Heimstad, E.S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 27/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-82-425-2858-2

File: NILU report 27/2016 (pdf)

Sammendrag: Biologiske prøver fra det urbane terrestriske miljøet i Oslo-området ble analysert for organiske og uorganiske miljøgifter. En næringskjede bla valgt for å undersøke bioakkumulasjon av de forskjellige stoffene. De utvalgte artene var meitemark, gråtost, spurvehauk, rotte, kattugle og rødrev. Jordprøver ble også analysert.