Gå til innhold
Rapport

Luftkvalitetsberegninger for Oslo. Faglig innspill til revidert tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo 2017-2020.

Høiskar, B. A. K.; Sundvor, I.; Grythe, H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 29/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

ISBN: 978-82-425-2900-8

File: NILU rapport 29/2017 (pdf)

Sammendrag: Etter pålegg fra Miljødirektoratet, skal Oslo kommune revidere Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020. I forbindelse med dette arbeidet har NILU fått i oppdrag av Oslo kommune ved Bymiljøetaten å foreta nye luftkvalitetsberegninger for å oppdatere prognosene frem mot 2020 og se på effekten av aktuelle tiltak. Resultatene fra disse beregningene presenteres i denne rapporten og vil inngå i den reviderte tiltaksutredningen som utarbeides av Oslo kommune og danne grunnlag for de tiltak som anbefales i tiltaksutredningen.