Gå til innhold
Rapport

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2016.

Svendby, T.M.; Hansen, G.H.; Stebel, K.; Bäcklund, A.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 31/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

ISBN: 978-82-425-2904-6

File: NILU report 31/2017 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra det norske måleprogrammet for totalozon og UV- stråling. Ozonlaget har blitt målt ved tre stasjoner siden 1979: i Oslo, Tromsø/Andøya og Ny-Ålesund. UV-målinger startet i 1995. Resultatene viser at det var en signifikant ozonreduksjon over Norge i perioden 1979 til 1997. Deretter stanset en videre reduksjon og ozonverdiene stabiliserte seg på et nivå ~2% lavere enn 1979-1989 middelet. Det er imidlertid store årlige fluktuasjoner, og i 2016 var det gjennomsnittlige ozonlaget relativt tynt, spesielt i februar og mars.