Gå til innhold
Rapport

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2016.

Bohlin-Nizzetto, P.; Aas, W.; Warner, N.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 17/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

ISBN: 978-82-425-2888-9

File: NILU report 17/2017 (pdf)

Sammendrag: Denne rapport inkluderer data fra 2016 og tidstrender for programmet Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter. Resultatene omfatter 122 organiske miljøgifter og 11 tungmetaller. De organiske miljøgiftene inkluderer regulerte persistente organiske forbindelser (POPs) og POP-lignende forbindelser som ennå ikke har blitt regulerte på internasjonal nivå.