Gå til innhold
Rapport

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F.; Dauge, F.; Andresen, E.; Svendby, T. M.; Tønnesen, D.; Vadset, M.; Våler, R. L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 32/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

ISBN: 978-82-425-2905-3

File: NILU rapport 32/2017 (pdf)

Sammendrag: Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik i 2016, men overskredet i Karpdalen for timemiddelverdier og døgnmiddelverdier i 2016, samt sesongmiddel vinter 2015/16. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.