Gå til innhold
Rapport

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Oppdatering av OR 25/2014.

Berglen, T. F.; Tønnesen, D.; Solberg, S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 14/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

File: NILU rapport 14/2017 (pdf)

Sammendrag: Miljøkonsekvensene av fremtidige utslipp til luft fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet er vurdert. Tidligere beregninger med WRF-EMEP-modellen er benyttet. CO2, CH4 og NMVOC er vurdert utfra deres bidrag til økt drivhuseffekt (klimagasser) der Johan Castberg er et middels stort felt i norsk sammenheng. Utslipp av NOx vil gi bidrag til eutrofiering og forsuring (ved avsetning), SOX gir bidrag til forsuring. Konklusjonen er at bidraget til eutrofiering og forsuring i Nord-Norge fra Johan Castberg-feltet er ubetydelig. Økning i ozon, det vil si N120, det vil si antall dager med 8-timers løpende middelverdi av O3-konsentrasjon over 120 µg/m3, er eneste parameter der beregningene gir en viss økning, opp med 1 tilfelle fra 10. Utslipp av BC (Black Carbon) er også vurdert. Det vurderes at klimaeffekten av installasjonene på Johan Castberg vil bli liten.