Gå til innhold
Rapport

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen.

Høiskar, B. A. H.; Sundvor, I.; Johnsrud, M.; Haug, T. W.; Solli, H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 15/2017

Utgiver: NILU

År: 2017

ISBN: 978-82-425-2886-5

Files: Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen - Kortversjon (pdf)
Assessment of measures to improve local air quality in Bergen - Abridged version (pdf)
NILU rapport 15/2017 (pdf)
Notat - Korrigerte tall for svevestøv - PM10 og PM (November 2017) (pdf)

Sammendrag: Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Bergen for dagens situasjon, forventet framtidig situasjon, samt vurdering av tiltak for å bedre luftkvaliteten. Det er utført trafikk- og luftkvalitetsberegninger (NO2, PM10 og PM2.5) for dagens situasjon (2015) og framtidig situasjon (2021), samt at forventet effekt av en tiltakspakke i 2021 er beregnet. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver, prosjektgruppen og referansegruppen, er det foreslått et revidert ti-punkts handlingsprogram som skal behandles politisk.